Zarząd Klubu

Zarząd
Klubu Sportowego Funakoshi Shotokan Karate:

Prezes – Ryszard Dwornik
V-ce Prezes – Zbigniew Pędziwiatr
Sekretarz – mgr Jerzy Wateha
Członek – Jerzy Urban
Skarbnik – Ewa Kowalska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – mgr inż. Tadeusz Mateńko
Członek – Wiesław Kądzierski
Członek – Roman Wolak

Pełnomocnicy Zarządu:

Dyrektor do spraw szkolenia i sportu – mgr Janusz Piepiora
Dyrektor do spraw marketingu – mgr Paweł Głażewski
Webmaster – Marcin Sałaciński